GRUPA PSB – LEPSZE JUTRO TWORZYMY DZIŚ

Pandemia,
inflacja?
Reakcja!

Jeśli inflacja, to natychmiastowa reakcja.
Jesteśmy marką, która nie pozostaje obojętna na zmiany zachodzące na rynku.

Podsumowanie 2021 roku

Grupa PSB rozpoczęła działalność na Polskim rynku ponad dwie dekady temu, kiedy wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych wynosiła ok. 15 mld zł.

Obecnie PSB jako grupa zakupowo-sprzedażowa zrzesza 410 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 292 składach budowlanych, w 342 marketach PSB Mrówka oraz w 73 centrach budownictwa PSB Profi.

 

Czytaj więcej

Waldemar Podsiadło

Członek Zarządu

Mirosław Lubarski

Dyrektor Zarządu

Kluczowe wyniki 2021 roku

SYTUACJA NA RYNKU I WYNIKI SIECI PSB W 2020 ROKU

CZYTAJ WIĘCEJ

Dynamika cen materiałów
– analiza Grupy PSB Handel S.A.

Strategia marketingowa

Rozwój sieci, inwestycje i plany na rok 2022

Sklepy PSB Mrówka

W 2021 r. sieć detalicznych placówek handlowych pod nazwą „PSB Mrówka” powiększyła się o 32 sklepy, w tym o: 25 marketów Mrówka i 7 Mini-Mrówka. Na koniec roku funkcjonowały 342 markety (w tym 83 Mini-Mrówki) – ryc. 10. Łączne ich przychody wyniosły 3,1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Placówki PSB Profi

W 2021 roku sieć nowoczesnych składów budowlanych PSB Profi powiększyła się o 4 nowe placówki: MB PIASECZNO Złotokłos, KENPOL w Łodzi, BAUMA Sulejów, PSB PROFI KOWALCZYK w Wieliczce. Na koniec 2021 roku pod marką PSB Profi funkcjonowały 73 placówki (ryc. 11), które łącznie wygenerowały ponad 1,68 mld zł przychodów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje i plany na rok 2022

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy PSB Handel S.A., poniesione w roku 2021, wyniosły 6.408, tys. zł – ryc. 12.

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć placówek i składów PSB

292

SKŁADY BUDOWLANE

342

SKLEPY MRÓWKA

73

PLACÓWKI PROFI

Dynamika przychodów centrali PSB

przychody wyniosły
3,8 mld zł i były o 18%
wyższe niż w 2020 r.

czytaj więcej

Dostawcy PSB

W placówkach Grupy PSB dostępna jest szeroka oferta materiałów budowlanych i remontowych (440 tys. pozycji katalogowych) pochodząca od 580 dostawców, liderów w swoich branżach.

CZYTAJ WIĘCEJ